• Financial engineering

  Het financieel haalbaar maken van vastgoedplannen door kosten en risico’s te minimaliseren en opbrengsten te optimaliseren.

  Vaststellen passende huur

  Op transparante wijze breng ik het financiële plaatje voor zowel huurder en verhuurder in beeld en help om tot een huur te komen die beide partijen past.

 • Strategische vastgoedplannen

  Samen met uw organisatie vertaal ik de ondernemingsstrategie naar heldere vastgoeddoelen en concrete schuifplannen. Uiteraard wordt alles financieel onderbouwd door een portefeuille model.

  Interim management

  Het tijdelijk ondersteunen, uitvoeren en/of aansturen van allerhande vastgoed gerelateerde processen zoals aan- en verkoop, huur en verhuur, opstellen meerjarige onderhoudsplannen, begeleiden van nieuwbouwtrajecten.

 • Impact analyse

  Het opstellen van mogelijke toekomstscenario’s en het doorrekenen van de gevolgen van deze scenario’s op de bedrijfsvoering. Het op basis hiervan maken van strategische keuzes die de risico’s minimaliseren.